Zachęcamy do założenia karty lojalnościowej i skorzystania z wyjątkowych ofert dla naszych stałych Klientów.

Poniżej informacje regulaminowe.

 

REGULAMIN KART STAŁEGO KLIENTA

 

Organizator promocji KARTA STAŁEGO KLIENTA:

 

Organizatorem promocji jest: Instytut Piękna Bielenda działający w ramach spółki pod firmą Bielenda Kosmetyki Naturalne S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Fabrycznej 20, 31-553 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000982226, NIP: 9442043784, REGON: 356357380 (dalej zwany „Organizator”)

 

Zasady przyznawania karty stałego klienta:

 

 1. Karta Silver przyznawana jest po co najmniej trzech wizytach* w Instytucie Piękna Bielenda w odstępach nie rzadszych niż 3 miesiące tj. skorzystania z zabiegu, a warunkiem jej odbioru jest wystawienie opinii w Google.
 2. Karta Gold przyznawana jest każdemu Klientowi, który wykonał zabiegi w Instytucie Piękna Bielenda o łącznej wartości powyżej 20 000 zł na przestrzeni 2 lat od pierwszego zabiegu.
 3. Korzyści wynikające z posiadania kart:

Korzyści wynikające z posiadania karty Silver:

 • Stały rabat na zabiegi kosmetologiczne* -10%
 • Możliwość skorzystania z oferty miesiąca na medycynę estetyczną i kosmetologię dla stałych Klientów, która cyklicznie – co miesiąc ogłaszana zostaje na naszej stronie Internetowej.

 

Korzyści wynikające z posiadania karty Gold :

 • Stały rabat na usługi* -10%
 • Zdjęcie Observ przed i po zabiegach wykonane przez wykwalifikowanego kosmetologa gratis
 • Dla osób, które nie korzystały jeszcze z naszych usług kosmetologicznych konsultacja z badaniem Observ przy zabiegu na twarz bezpłatna.
 • Dla osób, które nie korzystały jeszcze z usług naszych lekarzy pierwsza konsultacja do zabiegu gratis.

Uwaga! Wszystkie promocyjnie oferowane usługi wymagają wcześniejszej rezerwacji.

* z warunków promocji wyłączone są pakiety zabiegów

* zabiegi wyłączone z rabatu na karty to zabiegi chirurgiczne i konsultacje lekarskie oraz badania.

Ważność każdej Karty stałego klienta Silver to 8 miesięcy od ostatniej wizyty, przedłużenie ważności następuje przy każdej kolejnej wizycie.

 

Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika Promocji jest Organizator.
 2. Dane uczestnika promocji przetwarzane będą zgodnie z informacjami zawartymi w Polityce Prywatności i Regulaminie Instytutu Piękna Bielenda.
 3. Danymi niezbędnymi do celów realizacji Promocji i postanowień Regulaminu są: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres e-mail, oraz inne dane niezbędne do realizacji konkretnej usługi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji i otrzymania kodu rabatowego.
 5. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

 

Reklamacje

W przypadku reklamacji zastosowanie mają ogólne reguły reklamacji zgodne z ogólnym Regulaminem Promocji Instytutu Piękna Bielenda.

 

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Promocji jest dostępny na stronie https://instytut.bielenda.pl/
 2. Przed wzięciem udziału w Promocji, Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wzięcie udziału w Promocji oznacza zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Udział w promocji jest dobrowolny.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.
 6. Zmiany mogą dotyczyć:
  1. przedłużenia lub skrócenia okresu trwania Promocji,
  2. zmiany wysokości rabatu.