lek.med.Robert Świercz specjalista chorób wewnetrznych, lekarz medycyny estetycznej

(nr PWZ 1314674)

Ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi w 1993r., specjalizację w zakresie chorób wewnętrznych uzyskał w 1998r. Szkolenie z medycyny estetycznej odbył w 2008r. w specjalistycznym Centrum Szkoleniowym „Dermed” w Łodzi, prowadzonym przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie Dermatologii Prof. Andrzeja Kaszubę. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej. Regularnie uczestniczy w szkoleniach i kursach dokształcających oraz kongresach medycyny estetycznej w kraju (organizowanych przez Stowarzyszenie Lekarzy Dermatologów Estetycznych jak i PTME), a także kongresach zagranicznych. Liczne certyfikaty i dyplomy potwierdzają stałe doskonalenie zawodowe.